Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
Een prestatieovereenkomst met de gemeente, wat houdt dit in
Uitgegeven op 01-05-2018
De Woningwet schrijft voor dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op gelijkwaardige basis afspraken moeten maken over de behoefte aan sociale huurwoningen en wat daarmee samenhangt. Beter Wonen en HBV is in deze de gesprekspartner van de gemeente Hollands Kroon voor wat betreft Wieringen. De afspraken worden op schrift gesteld. Het gaat om een meerjaren woonvisie.
lees verder...
 
Huurverhoging per 1 juli 2018
Uitgegeven op 14-03-2018

Beter Wonen heeft mij, bestuurder van de HBV, instemming gevraagd om de huur van uw woning per 1 juli 2018 te mogen gaan verhogen. Dat akkoord aan Beter Wonen kan ik dan pas geven wanneer de leden van de HBV gehoord en de mogelijkheid geboden om hun zegje daarover te kunnen doen.  Welnu, mijn mailbox staan open voor uw mening. De kwestie is deze: 

Beter Wonen overweegt de huren per 1 juli 2018 met 1.2% te gaan verhogen en motiveert dat met een hoe en waarom. Maar eerst mijn toelichting. (lees verder)

lees verder...
 
Toekomst van de HBV
Uitgegeven op 02-10-2017
Beste leden,
De site is lange tijd verstoken geweest van informatie aan haar leden. De reden is simpel. Als het goed gaat en Beter Wonen goed functioneert, dan is er niets te melden en ook als u als lid van de HBV niets te melden heeft, dan krijg je dat achterover leunen, zo van: "mij is het wel best zo". Het bestuur van de 
hbv ziet dat anders. Lees maar waarom

lees verder...
 
Inzet van de HBV statutenwijziging (deel II)
Uitgegeven op 14-12-2016
Op 7 december 2016 heeft met tweederde meerderheid de Algemene ledenvergadering besloten de statuten voor Beter Wonen te wijzigen en heeft daarbij tevens een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Over dat Huishoudelijk willen wij u graag nader informeren. 

Statuten van Beter Wonen                                          Huishoudelijk Reglement voor Beter Wonen

lees verder...
 
Wij zijn geen subsidie verslinders
Uitgegeven op 14-12-2016
 Waarom heeft Beter Wonen geen zeggenschap meer over haar in meer dan 80 jaar opgebouwd woningbezit? De HBV wil dat wel eens weten en stelt daarover vragen aan minister Blok 
lees verder...
 
Inzet van de HBV bij tot stand komen van nieuwe statuten voor Beter Wonen (deel I)
Uitgegeven op 11-12-2016
 Op de ALV van 7 december j.l. werd door enkele huurders zorg uitgesproken of de HBV zich wel voldoende  heeft ingespannen  en/of zij wel voldoende zeggenschap heeft verkregen bij het tot stand komen van de nieuwe statuten
lees verder...
 
Uitgegeven op 09-12-2016
Wat verandert er voor huurders in 2017?

9 december 2016

Op 1 januari 2017 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er wijzigingen.

lees verder...