Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten

Mededelingen van het bestuur

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de huurders van woningbouwvereniging Beter Wonen. Anderen kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Aanmelden als lid van de HBV is niet meer vereist,  Alle huurder verkrijgen automatisch het lidmaatschap, tenzij aangeven geen lid te willen zijn.