Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
Lees vooral de pagina NIEUWS die gaat over het voortbestaan van de HBV

Welkom op de site van de HBV, de vereniging die opkomt voor de belangen van alle huurders van een woning van woningbouwvereniging Beter Wonen. 

Tot nader order houdt het bestuur van de HBV geen bijeenkomsten meer, zoals dat op de laatste woensdag van de maand gewoonlijk was in de Batum. 

Wat kunnen wij voor u doen:

Uw belangen als huurder behartigen.
U bijstaan bij eventuele conflicten met de verhuurder.
U informeren/adviseren over uiteenlopende zaken.