Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
Prestatieovereenkomst

Uitgegeven op 01-05-2018

Wat die overeenkomst zoal inhoud kunt u opmaken uit meegezonden document jaarafspraken 2018. Al eerder is een principe overeenkomst aangegaan voor een termijn van vijf jaar, welk elk jaar geactualiseerd wordt.
Zoals u weet is het bestuur van de HBV gedecimeerd tot één bestuurder. Het lijkt mij duidelijk dat dit geen draagvlak in kan houden voor een goed overwogen oordeel over dit stuk. Reden om de leden van de HBV het verzoek te doen om mij van advies te dienen in deze voorliggende kwestie. Dit is heel belangrijk. Ik noem zomaar iets. Geheel tegen de zin in van de HBV heeft het voormalig bestuur van Beter Wonen bepaald dat de streefhuurprijs   € 575,00 moet worden. En bij mutatie gingen de huren ook zomaar naar die maximale grens. Onder druk van de HBV heeft het bestuur later wat ingebonden. Huurders voor wie de verhoging al was ingegaan hadden pech.
Wat leest u bij het onderwerp Beschikbaarheid (blz. 5)  de maximale streefhuur wordt ineens op € 625,00 gesteld, zonder de HBV hiervan in kennis te stellen. Hebben statushouders voorrang op inwoners van Wieringen die al lange tijd woningzoekende zijn?

Ik leg u dit mede voor omdat na afloop van de ALV van 30 april j.l. een huurder mij aansprak en aangaf dat het hoogtijd is voor een nieuw bestuur voor de HBV. Vandaar mijn oproep. Meldt u aan, want mijn houdbaarheidsdatum is kennelijk om.

De bijlage: Prestatieovereenkomst  2018