Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten

Over HBV Wieringen

Alle huurders van een woning van woningbouwvereniging Beter Wonen zijn tevens lid van de Huurdersbelangenvereniging (de HBV), tenzij men aangeeft geen lid te willen zijn. Het aanmelden als lid is dus niet meer nodig. Wat  de HBV voor u kan betekenen is in de Wet op het overleg huurders verhuurder geregeld. Daarnaast heeft de HBV een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Beter Wonen. Kortom u rechten als huurder zijn behoorlijk gewaarborgd, maar…..

Er dient overleg gevoerd te worden tussen partijen en dat gaat over heel veel onderwerpen. Daar zijn leden-huurders voor nodig die zich in willen gaan zetten om het beleid samen met het bestuur van Beter Wonen uit te stippelen. Tot 1 januari 2018 is er steeds een voltallig bestuur geweest. Twee bestuurders zijn per die datum statutair afgetreden (tweemaal vier jaar vol gemaakt)  en blijft alleen de secretaris nog over, die de opdracht heeft gekregen om voor de HBV een volledig nieuw bestuur te gaan organiseren. Vandaar mijn oproep: "Doe mee" en geef u op. Ik ben ten allen tijde bereid om u meer informatie te verstrekken.  

Mart Haaksma
Lupinestraat 12
1777XD Hippolytushoef
telefoon 0227593275
email 
mart.haaksma@online.nl