Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
Huurverhoging 1 juli 2018

Uitgegeven op 14-03-2018

HET HUURPRIJSBELEID van onze regering is er nog steeds op gericht dat de huren met het inflatie-percentage verhoogd mogen gaan worden. Sedert enkele jaren mogen corporaties ook nog extra verhogen met een door de regering vastgesteld  percentage.(Een soort boete, ingesteld na de schandalen bij de grote corporaties) Let wel op het ‘mogen’, het hoeft dus niet.

Den Haag zegt nu:  voor huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056 is de maximale huurverhoging per 1 juli 2018 gelijk aan 3,9% (1,4% inflatie + 2,5 procentpunt). Dat is wat Beter Wonen door mag gaan berekenen aan de huurders.  En voor inkomens boven die € 41.056 grens is de toegestane maximale huurverhoging zelfs 5,4% (1,4% inflatie + 4 procentpunt).

Kortom een marge van 1.4% tot 5.4% waarbinnen woningcorporaties de bevoegdheid toekomt (regeringsbeleid) om de huren per 1 juli 2018 te mogen gaan verhogen. 
Beter Wonen stelt voor om de huren per die datum voor alle gelederen te verhogen met een percentage van 1.2  %  en motiveert dat als volgt:

De afgelopen jaren hebben we geen huurverhoging berekend, simpelweg omdat we de extra inkomsten niet nodig hadden. Gemiddeld genomen behoren de huurprijzen op Wieringen tot de laagste van de regio. Onze huurders profiteren daar blijvend van omdat iedere toekomstige verhoging over een lager bedrag wordt berekend.
Om de betaalbaarheid ook naar de toekomst toe te waarborgen moeten we doorlopend investeren in de bestaande woningvoorraad en in nieuwbouw. Daarnaast stijgen alle lasten en in het bijzonder de lasten voor onderhoud en beheer op dit moment bovengemiddeld snel en de verwachting is dat deze trend zich voorlopig zal doorzetten.
De maximale huursomstijging voor woningcorporaties is voor 2018 2,4% (inflatie van 1,4% plus 1%). Omdat we de betaalbaarheid voor onze huurders echt belangrijk vinden, vragen we niet vanuit een soort automatisme de maximaal toegestane huurverhoging, maar de minimaal noodzakelijke huurverhoging. Op basis van onze meest recente meerjarenprognose kan voor 2018 worden volstaan met een minimale huurverhoging van 1,2% per 1 juli a.s. We zijn dan ook voornemens om het huurbeleid als zodanig uit te voeren
”.

Het is nu aan u huurders van een woning van Beter Wonen, die rechtens allen lid zijn van de HBV, om mij aan te geven waarom ik wel of niet instemming kan/mag geven voor de verhoging. Beter Wonen vraagt om een gekwalificeerd advies, wat inhoud dat men (de huurders) met ‘goede’ argumenten moeten komen om de voorgestelde huurverhoging niet door te laten gaan. Onderbouwd dus, net als Beter Wonen dat deed.

Laten we afspreken dat u als huurder vier weken de tijd krijgt om met een advies naar mij toe te komen, waarom wel of geen huurverhoging moet worden toegepast, bij gebreke waarvan ik Beter Wonen te kennen zal geven dat de huurverhoging per 1 juli 2018 wat de HBV betreft mag worden doorgevoerd.

Marten Haaksma, secretaris  HBV “Wieringen”.

Secretariaat@hbvwieringen.nl