Als huurder heeft u niet alleen veel
plichten, maar ook veel rechten
Uitkomst ledenvergadering Beter Wonen 7 december 2016

Uitgegeven op 14-12-2016

Sedert de wijziging van de Woningwet per 1 juli 2015 zijn er nog maar weinig bevoegdheden overgebleven voor de huurders van woning in het sociale segment. De zeggenschap in het verenigingsbestel is aan banden gelegd. Zo mogen de leden van de vereniging Beter Wonen hun bestuurders en leden van de raad van toezicht niet zelf meer benoemen. Zij benoemen zichzelf en mogen ook zelf hun salaris bepalen. U leest het goed. Zelf hun salaris bepalen. Dat bedenken onze volksvertegenwoordigers in Den Haag. In maart volgend jaar lopen er weer zoveel Kamerleden rond zonder baan ( de PvdA van nu nog 35 naar 10 )  zijn er 25 die best wel een commissariaat kunnen gebruiken en alvast weten dat ze hun salaris zelf kunnen gaan bepalen. Een grap? Nee geen grap!

Het bestuur van de HBV heeft hier iets voor bedacht zodat Beter Wonen niet overvallen kan worden door baantjes jagende oud politici. Wij hebben op 7 december 2016 de aanwezige leden op de ALV verzocht om in te stemmen met een Huishoudelijk Reglement.

Dit reglement hebben wij op de site gezet, maar toch nog even een verduidelijking.

Het salaris van een directeur bestuurder van een woningcorporatie wordt hoofdzakelijk bepaald door de CAO Woondiensten. De directeur heeft een arbeidsverhouding met de corporatie. Anders is dat met de vergoeding voor de leden van de raad van toezicht en hun benoeming. Dat mogen ze, zoals hiervoor uitgelegd zelf bepalen. Maar nu het Huishoudelijk Reglement; wat stelt deze.

Er kan/mag door de ALV uit hun midden een commissie worden benoemd die advies geeft over de hoogte van hun vergoeding, maar ook mag de commissie  advies geven over de te benoemen leden voor de raad van toezicht.  U snapt het al. Een advies is maar een advies en kun je naast je neerleggen. Gelooft u dat een raad van toezicht tegen een ALV zegt: “wij volgen dit niet op”.  Neem van ons aan dat adviezen op dit punt gevolgd gaan worden.

Maar nu de probleemstelling:

Wie meldt zich aan om zitting te gaan nemen in deze commissie. Hooguit eenmaal per jaar een kopje koffie drinken met elkaar en de koppen één richting. Is dat teveel gevraagd?

Overigens hulde aan de voorzitter van de HBV Wieger Bakker die samen met de bestuurder van Beter Wonen mevrouw Atti Poelstra deze regeling zo in elkaar heeft gesleuteld. Men mag nu eenmaal alles in een Huishoudelijk Reglement voor de vereniging Beter Wonen overeenkomen, als dat maar niet in strijd is met de Wet en de Statuten. Kom op met nog meer aanvulling of wensen zou ik zeggen.